ДОКЛАД – ОТЧЕТ за осъществените читалищни дейности на територията на община Мадан през 2017 г.

Word-iconДОКЛАД – ОТЧЕТ за осъществените читалищни дейности на територията на община Мадан през 2017 г.

Отчет на Програма за управление на отпадъците за 2017 г.

Word-iconОтчет на Програма за управление на отпадъците за 2017 г.

ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2017 г. на основание чл. 66а от ЗОС

Word-iconОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2017 г. на основание чл. 66а от ЗОС

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН ЗА ПЕРИОДА ОТ М. ЮЛИ 2017 Г. – М. ДЕКЕМВРИ 2017 Г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Мадан за периода от м. Юли 2017 г. – м. Декември 2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за периода от м. Юли 2017 г. – м. Декември 2017 г. включително

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за периода от м. Юли 2017 г. – м. Декември 2017 г. включително

Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м. септември 2016 г. до м. декември 2016 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м. септември 2016 г. до м. декември  2016 г.

ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2016 г. на основание чл.66а от ЗОС

Word-iconОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2016 г. на основание чл.66 а от ЗОС

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН ЗА ПЕРИОДА ОТ М. СЕПТЕМВРИ 2016 г. ДО М. ДЕКЕМВРИ 2016 г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Мадан за периода от м. Септември 2016 г. до м. Декември 2016 г.

Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. октомври 2015 г. – м. февруари 2016

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода м. март 2016 г. – м. август 2016 г. / Решение № 216 / 21.09.2016 г. Протокол № 15

Отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода м. март 2016 – м. август 2016 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода  м. март 2016 – м. август 2016 г. / Решение № 217 / 21.09.2016 г. Протокол № 15

Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. октомври 2015 г. – м. февруари 2016

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. октомври 2015 г. – м. февруари 2016 г.; / Решение № 91 / 23.03.2016 г, Протокол № 6

Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.10.2015 г. до м.02.2016 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.10.2015 г. до м.02.2016 г.; / Решение № 90 / 23.03.2016 г, Протокол № 6

Годишен доклад за 2015 г. относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. и приемане на Индикативна годишна програма на община Мадан за 2016 г.

Adobe-Acrobat-iconГодишен доклад за 2015 година относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. и приемане на Индикативна годишна програма на община Мадан за 2016 г. относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. /приет с Решение №522 от 25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан/; / Решение № 86 / 23.03.2016 г, Протокол № 6

Годишен отчет за изпълнение на "Мандатен план на Община Мадан за периода 2012 - 2015 г." за 2015 година

Adobe-Acrobat-iconГодишен отчет за изпълнение на „Мандатен план на община Мадан за периода 2012-2015 г.” за 2015 г. и Мандатен план на община Мадан за периода 2016-2019 г. / Решение №65 / 18.02.2016 г., Протокол № 5

Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. по чл.66а от ЗОС

Word-iconПриемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. по чл.66а от ЗОС / Решение № 48 / 27.01.2016 г., Протокол № 4

Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. януари 2015 г. – м. септември 2015 г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. януари 2015 г. – м. септември 2015 г. / № 697/14.10.2015 г. Протокол № 75

Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.03.2015 г. – м.09.2015 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.03.2015 г. –  м.09.2015 г. включително / № 698/14.10.2015 г. Протокол № 75

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М. 09.2014 – М. 02.2015 ГОДИНА

Word-iconОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА М. 09.2014 – М. 02.2015 ГОДИНА
№ 620/25.03.2015 г., Протокол № 66, Председател на Общински съвет – град Мадан: Бехчет Сираков

Относно отчет за изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето – 2014 г. в община Мадан

Word-iconОтносно отчет за изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето – 2014 г. в община Мадан / № 633/22.04.2015 г., Протокол № 67

Доклад – отчет за осъществените читалищни дейности през 2014 г. в община Мадан

Word-iconДоклад – отчет за осъществените читалищни дейности през 2014 г. в община Мадан / № 635/22.04.2015 г., Протокол № 67