Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за първото полугодие на 2021 година

Adobe-Acrobat-iconОтчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за първото полугодие на 2021 година