ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г. на основание чл. 66а от ЗОС

Word-iconОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г. на основание чл. 66а от ЗОС