Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода 07.2020 г.– 31.12.2020 г.

Folders-OS-Documents-Metro-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 07.2020 г.– 31.12.2020 г.