Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Мадан за второто полугодие на 2018 г

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Мадан за второто полугодие на 2018 г (периода от м. Юли 2018 г. до м. Декември 2018 г.)