Годишен доклад за 2018 г. относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г.

Adobe-Acrobat-iconГодишен доклад за 2018 година относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г.