КОНТАКТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН

Общински съвет - Мадан

 
ул. "Обединение" No.14
4900 гр. Мадан
България

Е-мейл:  obs@madan.bg
Телефон:+359 - 308 - 9 82 04
Факс:+359 - 308 - 9 82 77

За връзка с председателя на ОбС Мадан - predsedatel@obs.madan.bg