СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАДАН

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Информация за председателя на ОбС Мадан

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

Състав на постоянните комисии на ОбС Мадан

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Списък с общинските съветници на ОбС Мадан