Отчет на Програма за управление на отпадъците за 2017 г.

Word-iconОтчет на Програма за управление на отпадъците за 2017 г.