Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м. септември 2016 г. до м. декември 2016 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м. септември 2016 г. до м. декември  2016 г.