ОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2016 г. на основание чл.66а от ЗОС

Word-iconОТЧЕТ за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2016 г. на основание чл.66 а от ЗОС