Отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода м. март 2016 – м. август 2016 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода  м. март 2016 – м. август 2016 г. / Решение № 217 / 21.09.2016 г. Протокол № 15