Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. октомври 2015 г. – м. февруари 2016

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода м. март 2016 г. – м. август 2016 г. / Решение № 216 / 21.09.2016 г. Протокол № 15