Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. октомври 2015 г. – м. февруари 2016

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. октомври 2015 г. – м. февруари 2016 г.; / Решение № 91 / 23.03.2016 г, Протокол № 6