Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.10.2015 г. до м.02.2016 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.10.2015 г. до м.02.2016 г.; / Решение № 90 / 23.03.2016 г, Протокол № 6