Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. януари 2015 г. – м. септември 2015 г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. януари 2015 г. – м. септември 2015 г. / № 697/14.10.2015 г. Протокол № 75