Приемане на Доклад за 2014 година за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2015 г.

Adobe-Acrobat-iconПриемане на Доклад за 2014 година за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2015 г. относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. /приет с Решение № 522 от 25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан / № 617/25.03.2015 г., Протокол № 66