Годишен отчет за изпълнение на "Мандатен план на Община Мадан за периода 2012 - 2015 г." за 2015 година

Adobe-Acrobat-iconГодишен отчет за изпълнение на „Мандатен план на община Мадан за периода 2012-2015 г.” за 2015 г. и Мандатен план на община Мадан за периода 2016-2019 г. / Решение №65 / 18.02.2016 г., Протокол № 5