Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 03. 2013 до 09. 2013 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ИНЖ. РАСИМ ХАСАНОВ КЕХАЙОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. март  2013 г. до м. септември 2013 г.