Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд – Смолян и Районен съд -Мадан, избрана с решение №741/24.07.2019 г. на Общински съвет - Мадан публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

ЗА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН

ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН
НЯМА КАНДИДАТИ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели се състоя в сградата на Община Мадан, ул. „Обединение" № 14, стая №405 , ет. 4 на 18.09.2019 г. от 15:30 часа.