Удължаване срока за прием на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд - Мадан, мандат 2019-2023 г.

Петък, 29 Ноември 2019 г.

Общински съвет - Мадан уведомява, че

Удължава срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан, до 30.12.2019 г. /Процедурата е публикувана на официалната интернет страница на Общински съвет – Мадан в сектор „Обявления"

Кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 30.12.2019 г., включително в деловодството на Общински съвет - Мадан /етаж 4, стая 305/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.
Заявление по образец за участие в процедурата е публикуван на интернет страницата. Телефон за справки: 0895 525 610