Наредба № 8

Word-iconНаредба № 8 за Определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан.