Удължаване на срока за прием на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд - Мадан, мандат 2024-2028 г.

Публикувано на: 04.09.2023 г.

Общински съвет - Мадан уведомява, че Удължава срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан, до 21.09.2023 г.

Кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 30.12.2019 г., включително в деловодството на Общински съвет - Мадан /етаж 4, стая 405/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

Телефон за справки: 0895 525 610

Изтеглете целият документ от тук