Заповед № АП-03-14-406 от 12.09.2023 г. на Областния управител на област Смолян относно връщане Решение №660/31.08.2023 на Общински съвет – Мадан