Заповед №АП-03-14-17 от 13.01.2023 г. на Областния управител на област Смолян относно връщане Решение №530/30.12.2022 на Общински съвет – Мадан