Заповед № АП – 03-14-454 от 12. 12. 2019 г. на Областен управител относно Решение № 5 / 27.11.2019 на ОбС Мадан

Word-iconЗаповед № АП – 03-14-454 от 12. 12. 2019 г. на Областен управител относно Решение № 5 / 27.11.2019 на Общински съвет – Мадан