Отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за периода от м. Юли 2017 г. – м. Декември 2017 г. включително

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии за периода от м. Юли 2017 г. – м. Декември 2017 г. включително