ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН ЗА ПЕРИОДА ОТ М. СЕПТЕМВРИ 2016 г. ДО М. ДЕКЕМВРИ 2016 г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Мадан за периода от м. Септември 2016 г. до м. Декември 2016 г.