Годишен доклад за 2015 г. относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. и приемане на Индикативна годишна програма на община Мадан за 2016 г.

Adobe-Acrobat-iconГодишен доклад за 2015 година относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. и приемане на Индикативна годишна програма на община Мадан за 2016 г. относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. /приет с Решение №522 от 25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан/; / Решение № 86 / 23.03.2016 г, Протокол № 6