Отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.03.2015 г. – м.09.2015 г.

Word-iconОтчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.03.2015 г. –  м.09.2015 г. включително / № 698/14.10.2015 г. Протокол № 75