Относно отчет за изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето – 2014 г. в община Мадан

Word-iconОтносно отчет за изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето – 2014 г. в община Мадан / № 633/22.04.2015 г., Протокол № 67