Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. април 2014 г. – м. декември 2014 г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. април 2014 г. – м. декември 2014 г. № 597/28.01.2015 г., Протокол № 62