Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по чл.66 а от ЗОС;

Word-iconПриемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по чл.66 а от ЗОС; № 596/28.01.2015 г., Протокол № 62