ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН ЗА ПЕРИОДА ОТ М. АПРИЛ 2014 г. ДО М. ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Word-iconОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН ЗА ПЕРИОДА ОТ М. АПРИЛ 2014 г. ДО М. ДЕКЕМВРИ 2014 г.
Вносител: Фахри Молайсенов, Кмет на Община Мадан