Отчет за изпълнение на решенията на ОБщински съвет – Мадан за периода от м. Септември 2013 г. до м. Март 2014 г.

Word-iconОтчет за изпълнение на решенията на ОБщински съвет – Мадан за периода от м. Септември 2013 г. до м. Март 2014 г.
Вносител: Фахри Молайсенов - кмет на Община Мадан.