Приложение 1 към отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август 2012 г.

Word-iconПриложение 1 към отчет относно дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август  2012 г.