ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м.09.2012 до м.02.2013 г.

Word-iconДОКЛАДНА ЗАПИСКА от инж. Расим Хасанов Кехайов – Председател на Общински съвет ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м.09.2012 до м.02.2013 г.