Отчет на дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от 11 2011 до 08 2012 г.

Word-iconО Т Ч Е Т ОТ ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – град Мадан и неговите комисии за периода от м. ноември 2011 г. до м. август  2012 г.