Постоянни комисии


Постоянна комисия по бюджетна политика

 Председател

 Севдалин Руменов Бендеров

 Член

 Исмет Асанов Мусакев

 Член

 Хайри Имамов

 Член

 Веселин Андонов

 Член

 Митко Петагов


Постоянна комисия
по икономическо развитие и 
регионална политика,
приватизация, след приватизационен контрол и концесии  

 Председател

 Шебан Хилмиев Билянов

 Член

 Веселин Атанасов

 Член

 Раиф Карамисиров

 Член

 Филип Чукаров

 Член

 Хасан Чиев
 
Постоянна комисия
по здравеопазване, образование и култура, социална политика, местно самоуправление, обществен ред и сигурност

 Председател 

 Севдалин Радков Керменов

 Член

 Ахмед Бучев

 Член

 Мария Близнакова

 Член

 Новка Младенова

 Член

 Росен Шемширов

 Член

 Бахар Джелял Емин