Почетни граждани

Званието “Почетен гражданин на Мадан” се присъжда на български и чуждестранни граждани с особено големи заслуги към гр. Мадан и неговите граждани.

Награденият със званието “Почетен гражданин на Мадан” получава почетен знак (Герба на Мадан с лента). Лентата има зелен цвят, какъвто е цветът на знамето на Мадан. Почетният знак е в специална кутийка с герба на Мадан. Почетният знак се съпровожда със специален документ (грамота) с подпис на кмета и печат на общината, който потвърждава, че лицето има присъдено званието “Почетен гражданин на Мадан”. 

     Почетни граждани на Мадан са: 

  • Атанас Тодовор Карапетков /Решение №356/11.08.2003 г./
  • Вежди Летиф Рашидов /Решение №356/11.08.2003 г./
  • Владислав Тасев Хаджийски /Решение №356/11.08.2003 г./
  • Кръстю Кръстев Петров /Решение №356/11.08.2003 г./
  • Инж. Таньо Иванов Стайковски /Решение №356/11.08.2003 г./
  • Шефкет Садъков Чападжиев /Решение №356/11.08.2003 г./
  • инж. Вилхелм Ерлих /Решение №356/11.08.2003 г./
  • Инж. Ангел Парашкевов Янакиев /Решение №356/11.08.2003 г./
  • Мустафа Ахмедов Юсеинов /Решение №86/03.11.2004 г./
  • Инж. Стефан Гълъбов Илъков /Решение №145/29.08.2008 г./