Решения от № 16 до 31

Word-iconРешения № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 18.12.2019 г., Протокол № 3

Решения от № 4 до 15

Word-iconРешения № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.11.2019 г., Протокол № 2

Решения от № 1 до 3

Word-iconРешения № 1, 2 и 3 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 04.11.2019 г., Протокол № 1