Решения от № 124 до 135

Word-iconРешения № 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 и 135 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.08.2020 г., Протокол № 10

Решения от № 110 до 122

Word-iconРешения № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 и 122 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.07.2020 г., Протокол № 9

Решения от № 102 до 109

Word-iconРешения № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 и 109 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.06.2020 г., Протокол № 8

Решения от № 92 до 101

Word-iconРешения № 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 101 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.05.2020 г., Протокол № 7

Решения от № 67 до 91

Word-iconРешения № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 и 91 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 23.04.2020 г., Протокол № 6

Решения от № 51 до 66

Word-iconРешения № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 и 66 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 21.02.2020 г., Протокол № 5

Решения от № 32 до 50

Word-iconРешения № 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 31.01.2020 г., Протокол № 4

Решения от № 16 до 31

Word-iconРешения № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 18.12.2019 г., Протокол № 3

Решения от № 4 до 15

Word-iconРешения № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.11.2019 г., Протокол № 2

Решения от № 1 до 3

Word-iconРешения № 1, 2 и 3 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 04.11.2019 г., Протокол № 1