Решения от № 464 до 488

Word-iconРешения № 448, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 382, 483, 484, 485, 486, 487 и 488 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.08.2022 г., Протокол № 41

Решения от № 448 до 463

Word-iconРешения № 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 и 463 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.07.2022 г., Протокол № 40

Решения от № 444 до 447

Word-iconРешения № 444, 445, 446 и 447 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.06.2022 г., Протокол № 39

Решения от № 433 до 443

Word-iconРешения № 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 и 443 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.05.2022 г., Протокол № 38

Решения от № 415 до 432

Word-iconРешения № 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 и 432 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.04.2022 г., Протокол № 37

Решения от № 375 до 384

Word-iconРешения № 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 и 384 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.01.2022 г., Протокол № 33

Решения от № 357 до 374

Word-iconРешения № 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 и 374 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.12.2021 г., Протокол № 32

 

Решения от № 351 до 356

Word-iconРешения № 351, 352, 353, 354, 355 и 355 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.11.2021 г., Протокол № 31

 

Решения от № 336 до 350

Word-iconРешения № 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 и 350 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.10.2021 г., Протокол № 30

 

Решение № 335

Word-iconРешение № 335 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 25.10.2021 г., Протокол № 29

 
 

Решения от № 324 до 334

Word-iconРешения № 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 и 334 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.09.2021 г., Протокол № 28

 
 
 

Решения от № 311 до 323

Word-iconРешения № 311, 312, 313, 314, 315, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 и 323 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 27.06.2021 г., Протокол № 27

Решения от № 295 до 310

Word-iconРешения № 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 и 310 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.07.2021 г., Протокол № 26

Решения от № 272 до 293

Word-iconРешения № 272, 273, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 и 293 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 25.06.2021 г., Протокол № 24

Решения от № 259 до 271

Word-iconРешения № 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 и 271 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.05.2021 г., Протокол № 23

Решения от № 246 до 258

Word-iconРешения № 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 и 256 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 23.04.2021 г., Протокол № 22

Решение № 232

Word-iconРешение № 232 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.03.2021 г., Протокол № 21

Решение № 230

Word-iconРешение № 230 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 19.03.2021 г., Протокол № 20

Решения от № 228 до 229

Word-iconРешения № 228 и 229 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 05.03.2021 г., Протокол № 18

Решения от № 212 до 227

Word-iconРешения № 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 и 227 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.02.2021 г., Протокол № 17

Решение № 211

Word-iconРешение № 211 - взето на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 22.02.2021 г., Протокол № 16

Решения от № 194 до 210

Word-iconРешения № 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 и 210 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 22.01.2021 г., Протокол № 15

Решения от № 181 до 193

Word-iconРешения № 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 и 193 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.09.2020 г., Протокол № 14

Решения от № 149 до 170

Word-iconРешения № 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 152, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 и 170 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 30.10.2020 г., Протокол № 12

Решения от № 136 до 148

Word-iconРешения № 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 и 148 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 25.09.2020 г., Протокол № 11

Решения от № 124 до 135

Word-iconРешения № 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 и 135 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 28.08.2020 г., Протокол № 10

Решения от № 110 до 122

Word-iconРешения № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 и 122 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 24.07.2020 г., Протокол № 9

Решения от № 102 до 109

Word-iconРешения № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 и 109 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 26.06.2020 г., Протокол № 8

Решения от № 92 до 101

Word-iconРешения № 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 и 101 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 29.05.2020 г., Протокол № 7

Решения от № 67 до 91

Word-iconРешения № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 и 91 - взети на заседание на Общински съвет - Мадан, проведено на 23.04.2020 г., Протокол № 6