Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2019 - 2023

on .

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 2019 - 2023
Публикуван: 27/12/2019