Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 2014

on .

Word-iconПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, 2014
Публикуван: 19/02/2014