Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - Мадан е избран през октомври 2019 година (мандат 2019-2023). На 04.11.2019 г. на първото тържествено заседание на новоизбрания общински съвет са положени клетви от новоизбраните Общински съветници и Кметове и са подписани клетвени листове. Състав и Постоянни комисии на ОбС

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

Дата на публикуване: 30.07.2020 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателя на Общински съвет оповестява датата за публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мадан към 31.12.2019 г., която е 26.08.2020 година в 16:00 часа в заседателната зала на ОбС - Мадан /етаж IV в сградата на общинска администрация/.

Приканва всички граждани, представители на бизнеса и НПО и други лица, които са заинтересовани да се включат в публичното обсъждане. Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет - Мадан не по - късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

МАТЕРИАЛИ – ОТЧЕТ ЗА ИЗЪПЛЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2019 Г.

Б. Базеников
Председател на ОбС

Структура на ОбС Мадан

people-iconВ раздел "Структура" ще намерите информация за общинските съветници, организационната и политическата структура на Общинския съвет.

Документи на ОбС Мадан

Pravilnici-iconВ раздел "Документи" са публикувани наредби, правилници, декларации, както и решенията на ОбС Мадан за мандат 2011-2015 г.

Заседания на ОбС Мадан

Calendar-1iconВ секция "Заседания" ще получите информация за датата и дневния ред на предстоящите заседания на ОбС Мадан.