Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - гр. Мадан е избран през октомври 2015 година (мандат 2015-2019). На 10.11.2015 г. на първото заседание на новоизбрания общински съвет са положени клетви от новоизбраните Общински съветници и Кметове и са подписани клетвени листове. Състав и Постоянни комисии на ОбС

Доклад от изслушването с кандидатите за съдебни заседатели проведено на 18.09.2019 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд – Смолян и Районен съд -Мадан, избрана с решение №741/24.07.2019 г. на Общински съвет - Мадан публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

ЗА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН

ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН
НЯМА КАНДИДАТИ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели се състоя в сградата на Община Мадан, ул. „Обединение" № 14, стая №405 , ет. 4 на 18.09.2019 г. от 15:30 часа.

Доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели


ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на Решение №741 от 24.07.2019 г., Протокол №62, Общински съвет – Мадан открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан

Структура на ОбС Мадан

people-iconВ раздел "Структура" ще намерите информация за общинските съветници, организационната и политическата структура на Общинския съвет.

Документи на ОбС Мадан

Pravilnici-iconВ раздел "Документи" са публикувани наредби, правилници, декларации, както и решенията на ОбС Мадан за мандат 2011-2015 г.

Заседания на ОбС Мадан

Calendar-1iconВ секция "Заседания" ще получите информация за датата и дневния ред на предстоящите заседания на ОбС Мадан.