Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - Мадан (мандат 2023-2027 г.) е избран през октомври 2023 година. На 09.11.2023 г. се проведе първото тържествено заседание, на което новоизбраните общински съветници положиха клетва. Състав и Постоянни комисии на ОбС

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024 Г. – 2028 Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН
Дата 19.02.2024 г.

В изпълнение на Решение №55/26.01.2024 г. Общински съвет – Мадан е  удължен срока за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Районен съд – Мадан.

В определеният срок до 14.02.2024 г. /включително/ в деловодството на Общински съвет - Мадан, са постъпили четири броя заявления с приложени по опис документи. В изпълнение на чл. 68 от Закона за съдебната власт, се проведе закрито заседание на временната комисия, която извърши проверка на приложените документи. Комисията констатира, че всички кандидати са приложили документите, посочени в разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Прочети обявлението

ОБЯВЛЕНИЕ: В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №55 ОТ 26.01.2024 Г., ПРОТОКОЛ №5, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МАДАН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ С МАНДАТ 2024 Г. – 2028 Г. ЗА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ...
Дата: 30.01.2024

Прочети обявлението


ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- МАДАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дата: 27.11.2023 г.

На основание  чл.26, ал.2, 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Общински съвет - Мадан чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет - Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – сектор „Обявления“. На основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс,  заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и да изразят становища,  които да депозират в деловодството на  Общински съвет – Мадан с адрес 4900 Мадан, ул. „Обединение” №14, ет.4, офис 405 или изпратени на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложения:

1. Доклад /мотиви/ за приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет - Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет - Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Структура на ОбС Мадан

people-iconВ раздел "Структура" ще намерите информация за общинските съветници, организационната и политическата структура на Общинския съвет.

Документи на ОбС Мадан

Pravilnici-iconВ раздел "Документи" са публикувани наредби, правилници, декларации, както и решенията на ОбС Мадан за мандат 2023-2027 г.

Заседания на ОбС Мадан

Calendar-1iconВ секция "Заседания" ще получите информация за датата и дневния ред на предстоящите заседания на ОбС Мадан.