Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - Мадан е избран през октомври 2019 година (мандат 2019-2023). На 04.11.2019 г. на първото тържествено заседание на новоизбрания общински съвет са положени клетви от новоизбраните Общински съветници и Кметове и са подписани клетвени листове. Състав и Постоянни комисии на ОбС

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НАПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- МАДАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Adobe-Acrobat-iconЗаповед на Областния управител относно свикване на първо заседание на новоизбрания ОбС Мадан на 04.11.2019 г. от 11.00 часа в зала 401 на ОбС Мадан.


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МАДАН КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА


ОБЯВЛЕНИЕ от 19 юли 2019 г ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Информацияза отпускане на персонални пенсии по чл.92 от Кодекса за социално осугуряване
Изтеглете документа от този линк


ПРОТЕСТНА  ДЕКЛАРАЦИЯ от Общински съвет - Мадан

Относно: РЕШЕНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО НА 11.07.2018 Г. С ПРОТОКОЛ №20

Прочетете декларацията

Удължаване срока за прием на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд - Мадан, мандат 2019-2023 г. Петък, 29 Ноември 2019г.

Общински съвет - Мадан уведомява, че

 

Удължава срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан, до 30.12.2019 г. /Процедурата е публикувана на официалната интернет страница на Общински съвет – Мадан в сектор „Обявления"

 

Кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 30.12.2019 г., включително в деловодството на Общински съвет - Мадан /етаж 4, стая 305/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.
Заявление по образец за участие в процедурата е публикуван на интернет страницата. Телефон за справки: 0895 525 610

Доклад от изслушването с кандидатите за съдебни заседатели проведено на 18.09.2019 г.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели
На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд – Смолян и Районен съд -Мадан, избрана с решение №741/24.07.2019 г. на Общински съвет - Мадан публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

ЗА РАЙОНЕН СЪД – МАДАН

ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – СМОЛЯН
НЯМА КАНДИДАТИ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели се състоя в сградата на Община Мадан, ул. „Обединение" № 14, стая №405 , ет. 4 на 18.09.2019 г. от 15:30 часа.

Доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели


ОБЯВЛЕНИЕ
В изпълнение на Решение №741 от 24.07.2019 г., Протокол №62, Общински съвет – Мадан открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан

Структура на ОбС Мадан

people-iconВ раздел "Структура" ще намерите информация за общинските съветници, организационната и политическата структура на Общинския съвет.

Документи на ОбС Мадан

Pravilnici-iconВ раздел "Документи" са публикувани наредби, правилници, декларации, както и решенията на ОбС Мадан за мандат 2011-2015 г.

Заседания на ОбС Мадан

Calendar-1iconВ секция "Заседания" ще получите информация за датата и дневния ред на предстоящите заседания на ОбС Мадан.