Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

Общински съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Общинският съвет се състои от избраните общински съветници и е с мандат 4 години.

Настоящият състав на Общински съвет - Мадан е избран през октомври 2019 година (мандат 2019-2023). На 04.11.2019 г. на първото тържествено заседание на новоизбрания общински съвет са положени клетви от новоизбраните Общински съветници и Кметове и са подписани клетвени листове. Състав и Постоянни комисии на ОбС

Удължаване на срока за прием на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд - Мадан, мандат 2024-2028 г.

Публикувано на: 04.09.2023 г.

Общински съвет - Мадан уведомява, че Удължава срока за подаване на документи за участие в процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и Районен съд – Мадан, до 21.09.2023 г.

Кандидатите могат да подават Заявление с необходимите документи в срок до 30.12.2019 г., включително в деловодството на Общински съвет - Мадан /етаж 4, стая 405/ от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.

Телефон за справки: 0895 525 610

Изтеглете целият документ от тук

ОБЯВА: Конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД

Публикувано на: 02.08.2023 г.

На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.2, чл.3,чл.4, чл.5, чл.6 от Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения в изпълнение на Решение №639 по Протокол №58 от 30.06.2023 г. на Общински съвет - Мадан.

Прочетете цялото обявление и изтеглете необходимите документи от тук

ОБЯВЛЕНИЕ за процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан

Публикувано на: 04.07.2023 г.

В изпълнение на Решение №635 от 30.06.2023 г., Протокол №58, Общински съвет – Мадан открива процедура за определяне на съдебни заседатели с мандат 2024 г. – 2028 г. за Окръжен съд - Смолян и Районен съд – Мадан

Прочетете цялото обявление и изтеглете необходимите документи от тук

 

Структура на ОбС Мадан

people-iconВ раздел "Структура" ще намерите информация за общинските съветници, организационната и политическата структура на Общинския съвет.

Документи на ОбС Мадан

Pravilnici-iconВ раздел "Документи" са публикувани наредби, правилници, декларации, както и решенията на ОбС Мадан за мандат 2019-2023 г.

Заседания на ОбС Мадан

Calendar-1iconВ секция "Заседания" ще получите информация за датата и дневния ред на предстоящите заседания на ОбС Мадан.